Home / Anunturi de interes public / Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tirgu Neamt

Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului de atribuire si utilizare a locurilor de parcare in parcarile de resedinta din orasul Tirgu Neamt

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi utilizare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Tîrgu Neamţ

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Biroul 5, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: relatiipublice@primariatgneamt.ro, până pe data de 05.06.2015.

Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,
Vasilică HARPA

Check Also

SERVICE AUTO MAIO TRUCK VANATORI – NEAMT