Home / Stiri / Locale / Abandon scolar sub 10%, pana în 2020

Abandon scolar sub 10%, pana în 2020

Acesta este unul dintre obiectivele Strategiei educaţiei pentru perioada 2015 – 2020. Strategia răspunde nevoilor persoanelor, angajatorilor şi comunităţilor în materie de formare profesională de calitate pentru piaţa muncii.

Diminuarea sub 15% a ponderii elevilor de 15 ani cu rezultate scăzute la citire, matematică şi ştiinţe, scăderea abandonului şcolar sub 10% şi creşterea la 95% a copiilor înscrişi în învăţământul preşcolar de la patru ani, sunt câteva dintre obiectivele Strategiei educaţiei pentru perioada 2015 – 2020. Proiectul supus dezbaterii publice de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice include date dintr-un studiu realizat de Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, potrivit căruia şansele de angajare sunt mai bune pentru absolvenţii învăţământului profesional şi tehnic.

Conform ţintelor strategice, până în anul 2020, în medie, cel puţin 15% dintre adulţi ar trebui să participe la programele de învăţare de-a lungul vieţii. Tot până în 2020, ponderea elevilor cu vârsta de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte ar trebui să fie mai mic de 15%, iar proporţia persoanelor de 30 – 34 de ani care au absolvit învăţământul terţiar să fie de cel puţin 40%.

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România în perioada 2015 – 2020 mai are ca obiective scăderea abandonului şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare, care ar trebui să ajungă sub 10%, iar cel puţin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între patru ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară ar trebui să beneficieze de educaţie preşcolară. Proporţia de absolvenţi angajaţi (cu vârste cuprinse în 20 şi 34 de ani), care au părăsit sistemul de educaţie şi de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referinţă, ar trebui să fie, până în anul 2020, de cel puţin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010.

SURSA: ZIARULDEROMAN.RO

Check Also

COMEMORARE acd. Zoe Dumitrescu Busulenga – MAICA BENEDICTA part. 3