Home / Stiri / Locale / DSVSA Neamț: Numere de telefon unde puteți sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor

DSVSA Neamț: Numere de telefon unde puteți sesiza nereguli în domeniul siguranţei alimentelor

MĂSURI DISPUSE DE AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PENTRU PERIOADA PREMERGĂTOARE SĂRBĂTORILOR PASCALE 2018

În scopul prevenirii apariţiei unor episoade de toxiinfecţii alimentare în perioada Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe,  când se comercializează o cantitate mai mare de produse alimentare, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamt va dispune măsuri specifice de monitorizare, supraveghere şi control sanitar veterinar a activităţilor de producere, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi produselor din ouă, laptelui şi produselor lactate, peştelui şi produselor din pescuit pe teritoriul Judeţului Neamt.

În acest sens, în baza unui program stabilit de către Directorul executiv al DSVSA Neamt, în perioada 05.03.2018 – 07.04.2018 medicii veterinari cu atribuţiuni de control oficial  din cadrul DSVSA Neamt precum şi  medicii veterinari din cadrul CSVSA şi CSVZ vor efectua controale şi verificări ale modului în care sunt respecate condiţiile sanitare veterinare în pieţele agroalimentare, centrele de sacrificare temporare ale mieilor şi iezilor, unităţi de tranşare, unităţi de depozitare şi în toate unităţile unde se comercializează alimente de origine animală.

De asemenea, va fi  asigurată permanenţa la nivelul DSVSA Neamt, CSVSA şi CSVZ inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, afişându-se programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil precum şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor, respectiv 0233/223259.

Nr. crt. Circumscripție sanitară veterinară Medic veterinar oficial Nr. de telefon
1 CSVSA P. Neamt Dr. Leontica ToaderDr. Ionita Dragos 0729/0721790721/035813
2 CSVSA Roman Dr. Barda ElenaDr. Bentea Marioara 0757/3497280740/575338
3 CSVSA Tg. Neamt Dr. Obreja ConstantinDr. Bosteanu Ovidiu 0742/9634500746/771347
4 CSVSA Bicaz Dr. Ionita Dragos 0721/035813
5 CSVZ P. Neamt Dr. Chirila Eugen 0740/217455
6 CSVZ Roman Dr. Barda Elena 0757/349728
7 CSVZ Tg. Neamt Dr. Rusu Ionel 0730/330652
8 CSVZ Bicaz Dr. Huma Victoe 0724/385483

Activităţile sanitare veterinare vor avea ca obiectiv următoarele aspecte:

Sacrificarea Mieilor/Iezilor

Sacrificarea mieilor si iezilor se realizează în unităti de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea ovinelor, publicate pe site-ul ANSVSA. În abatoarele sanitare veterinare autorizate personalul sanitar veterinar de specialitate va admite la tăiere doar animalele sănătoase provenite din exploataţii comerciale si gospodăriile populatiei, însotite de documente care să ateste starea de sănătate a acestora. Marca de sănătate, de formă ovală, va fi aplicată pe carcasele de miel/ied numai după examinarea post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a abatorului . Carcasele rezultate din abatorizare pot fi comercializate în pietele agroalimentare numai dacă sunt însotite de certificate de sănătate publică veterinară si transportate cu mijloace auto autorizate sanitar veterinar, piete  care trebuie să detină spatii special amenajate pentru depozitarea si comercializarea carcaselor de miei/iezi sub un regim termic care să nu le modifice caracteristicile  organoleptice, fizico-chimice si microbiologice, oferite spre vânzare direct către consumatorul final.

Urmare a NS nr. 7064(25498)/27.02.2018, DSVSA Neamt va permite organizarea si amenajarea locurilor speciale de sacrificare miei si iezi  numai în perioada 15.03.2018 – 31.03.2018, între orele 0700 – 1700 si numai dacă există solicitări scrise si argumentate din partea autoritătilor locale în acest sens.

Sacrificarea mieilor/iezilor în aceste locatii va fi permisă numai dacă:

  • fermele/exploatatiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum si operatorii din domeniul alimentar care desfăsoară activităti de procesare, depozitare, transport/distributie si comercializare a cărnii de miel si a produselor derivate din aceasta detin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;
  • vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate si care sunt identificate conform legislatiei în vigoare, crescute în ferme, localităti si zone indemne de boli transmisibile;
  • respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale, iar formularele de miscare să fie completate corespunzător;
  • transportul mieilor pentru tăiere să fie efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar si însotit de certificate sanitare veterinare, care să ateste sănătatea acestora, precum si de documente privind informaţiile lanţului alimentar, conform modelului stabilit de ANSVSA;
  • sacrificarea mieilor se realizează în unităti de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine,  publicate pe site-ul ANSVSA.
  • în cazuri exceptionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată si în spatii amenajate temporar, organizate în conditiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară si în care sunt respectate conditiile prevăzute de legislatie.
  • spatiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restrictii din motive de sănătate a animalelor;

Centrele de sacrificare temporară a mieilor/iezilor vor dispune de facilităti pentru cazarea animalelor înainte de tăiere cu asigurarea conditiilor de bunăstare animală (furajare, adăpare, umbrare), spatiu pentru sacrificare si jupuire, sistem de alimentare cu apă potabilă caldă si rece, facilităti de colectare a subproduselor necomestibile si a materialului cu risc specific, spatiu pentru controlul sanitar veterinar post-mortem al carcaselor, vestiar si grup sanitar. Carnea rezultată din aceste puncte de sacrificare temporare va fi comercializată direct numai consumatorului final imediat după sacrificare, examinare si marcare. Aplicarea mărcii de sănătate, pe carcasele de miel si ied se va face numai după efectuarea examinării post-mortem de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a locului temporar amenajat pentru sacrificarea meilor si iezilor. Marcarea cărnii va fi realizată cu o marcă de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judetului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeteană.

Carnea de miel/ied rezultată în urma sacrificărilor în aceste locatii amenajate temporar va fi obtinută numai la cererea directă a consumatorilor si nu poate fi livrată către alte unităti din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar.

Activitatea de sacrificare a mieilor si iezilor în spatiile amenajate temporar se realizează numai în perioada 15.03.2018 – 31.03.2018, în intervalul orar 0700 – 1700.

Lapte si produse lactate

Micii producători care comercializează lapte si brănzeturi în pietele agroalimentare si târguri sunt înregistrati sanitar veterinar în conformitate cu ORD. ANSVSA nr.111/2008.

Acești producători trebuie să detină fisa de sănătate a animalelor, care să ateste că laptele crud si produsele din lapte obţinute provin de la animale sănătoase, care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui, precum si de carnete de sănătate sau fise de sănătate ale persoanelor ce manipulează aceste produse si care să ateste că nu suferă de boli infectocontagioase.

Brânzeturile destinate comercializării vor fi expuse la vânzare în spatii special amenajate din cadrul pietelor agroalimentare si târgurilor, în vitrine special destinate acestui scop, în tăvi usor de curătat si igienizat.

Comercializarea brânzeturilor de la micii producători se realizează în ambalaje de unică folosintă curate iar trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare în care se vor face mentiuni referitoare le denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii si data obtinerii prin afisarea în momentul expunerii la vânzare si pe toată perioada comercializării produselor a acestor informaţii pe tăblite sau panouri aplicate în dreptul fiecărui produs comercializat fie aplicarea pe ambalajul de transport a unor etichete adezive.

Ouăle si produse din ouă destinate consumului uman

Ouăle valorificate  pentru consum uman trebuie să provină din fermele producătoare sau centre de ambalare, marcate cu codul producătorului, în conformitate cu Reg. CE. 589/2008 cu privire la standardele de comercializare aplicabile ouălor, depozitate în conditii de igienă si la o temperatură corespunzătoare, ferite de actiunea directă a razelor solare.

Ouăle comercializate de micii producători particulari în pieţele agroalimentare si târguri vor fi examinate ovoscopic de personalul sanitar veterinar din cadrul CSVSA, fiind respinse de la comercializare ouăle murdare, cu coaja crăpată sau ouăle de rată sau gâscâ.

Pestele si produsele din pescuit

Comercializarea pestelui si a produselor din pescuit se realizează numai în spatii si locuri special amenajate, care permit desfăsurarea acestor activităţi în conformitate cu Reg. CE. 852/2004 si Reg. CE. 853/2004 si înregistrate  sanitar veterinar conform prevederilor Ord Președintelui ANSVSA 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Gheata utilizată pentru metţinerea temperaturii pestelui proaspăt va fi în cantitate suficientă si obtinută numai din apă potabilă.

Trasabilitatea acestor produse alimentare va fi asigurată prin etichete si alte documente însotitoare chiar dacă pestele provine din acvacultură sau din pescuit.

Se vor comercializa doar peste si produsele din pescuit cu caractere organoleptice nemodificate si care nu sunt infestate cu paraziţi vizibili.

Alte produse sau alimente de origine animală

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pietelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însotite de documente care să ateste provenienţa si a alimentelor, care în urma controlului sanitar veterinar au fost declarate necorespunzătoare.

    Se interzice comercializarea produselor și alimentelor de origine animală și nonanimală în spații improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură și o stare de igienă corespunzătoare.

DSVSA Neamt poate oferi suport tehnic conform competentelor specifice echipelor mixte  organizate de prefectură pentru asigurarea unui nivel ridicat a sigurantei alimentului si protectiei sociale.

De asemenea, solicităm sprijinul altor instituţii abilitate ale statului în cadrul actiunilor proprii de control si atunci când situatia o impune pentru asigurarea unui climat de liniste si de sigurantă a populatiei. Sursa: .stiri-neamt.ro

Check Also

Conducere nouă la Poliția Târgu Neamț

Începând de pe 7 decembrie, prin ordin al inspectorului șef al IPJ Neamț, comisarul șef Paul Tablan, funcția de șef al Poliției Târgu Neamț este deținută, pe bază de împuternicire, de comisarul șef Costel Petcu.