Home / Stiri / Locale / Un judeţ bolnav CAS Neamţ a achitat, anul trecut, proape 70.000.000 de lei pe tratamentele cronicilor

Un judeţ bolnav CAS Neamţ a achitat, anul trecut, proape 70.000.000 de lei pe tratamentele cronicilor

Potrivit Raportului publicat pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ, în anul 2017, sumele alocate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor s-au utilizat pentru asigurarea , după caz, în spital şi în ambulatoriu, a unor medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale specifice unor boli cronice cu risc crescut, acordate bolnavilor incluşi în programele naţionale de sănătate. “Creditele bugetare alocate iniţial, pentru derularea programului naţional cu scop curative, au fost de 58.905,42 mii lei iar creditele bugetare definitive au totalizat 67.458,05 mii lei, prezentând o creştere de 114,52%. Creditele de angajament iniţiale au fost în valoare de 58.354,62 mii lei iar cele definitive în 2017 au fost de 68.844,40 mii lei, prezentând o creştere de 117,98%”, a precizat, în Raport, jr. Elena Nadia Harpa, preşedinte director general al CAS Neamţ.

Probleme în derularea unor programme de sănătate curative, din cauza banilor puţini

Plăţile efectuate în 2017 pentru medicamente şi materiale sanitare specifice derulării programelor naţionale cu scop curativ au fost de 67.458,03 mii lei, reprezentând 100% faţă de creditele bugetare definitive şi 100% faţă de deschiderile de credite aprobate în 2017, mai menţionează şefa CAS Neamţ. Astfel, explică faptul că, pe 2017, creditele de angajament nu au acoperit nivelul necesităţilor judeţului Neamţ pentru toate programele de sănătate curative, astfel că, în luna decembrie 2017, au fost înregistrate probleme în derularea unor programe cu scop curativ, generate de neacoperirea consumurilor de medicamente. Astfel, la programul naţional de diabet, consumul medicamente din 2017 a fost peste valoarea creditelor de angajament aprobată cu 9,6 mii lei, la programul de boli rare – la mucoviscidoza copii consumul a fost mai mare cu 2,74 mii lei iar la sume pentru medicamente utilizate în programele naţionale cu scop curativ care fac obiectul contractelor tip COST Volum consumul a fost mai mare cu 19,58 mii lei..
“Aceste consumuri sunt raportate în SIUI ş au fost comunicate la CNAS prin adresa nr. P787/16.01.2018 în vederea obţinerii aprobării pentru a fi înregistrate în evidenţa contabilă în 2017 conform prevederilor art.8, alin. (5) din HG nr.155/2017 (credit de angajament şi credit bugetar). CNAS a aprobat solicitarea CAS Neamţ, conform reglementărilor legale în vigoare. Creditele bugetare aprobate în 2017 au permis respectarea termenelor de decontare a facturilor aferente consumurilor de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice derulării programului naţional cu scop curativ, neînregistrându-se plăţi restante”, a subliniat jr. Harpa, în acelaşi Raport.
Potrivit documentului, conform fişei programului naţional de sănătate cu scop curativ, numărul asiguraţilor beneficiari ai tratamentelor iniţial existenţi în evidenţele CAS Neamţ au fost de 29.585 iar la sfârşitul anului 2017, numărul de asiguraţi beneficiari ai tratamentelor a fost de 26.629 persoane. Costul mediu /bolnav tratat /an a fost iniţial de 1.991 mii lei/asigurat/an. La finele anului 2017, conform numărului de bolnavi trataţi înregistraţi în indicatorii fizici specifici derulării programelor naţionale cu scop curativ, a rezultat un cost mediu/bolnav tratat de 2.533 lei, relatează ziarulceahlaul.ro

Check Also

CONSTANTIN ILIESCU PRO ROMANIA TG NEAMT