Home / Stiri / Locale / Șomerii cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, luați sub “aripa” statului

Șomerii cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, luați sub “aripa” statului

Pe lângă aceste persoane înscrise la șomaj, în Neamț, directorul Agenției de Șomaj Neamț, respectiv Daniel Chirilă, dorește plasarea în muncă a aproximativ 5.000 de tineri NEETs
În Neamț, tinerii cu risc de marginalizare socială sunt în vizorul autorităților pentru integrarea lor socială, prin programe specifice, care în decurs de câțiva ani își vor arăta roadele.
Săptămâna trecută, la Târgu Neamț, după terminarea primei burse din acest an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, prin directorul executiv Daniel Chirilă a organizat o masă rotundă, unde au fost invitați angajatorii și autoritățile locale pentru discutarea mai multor probleme.
„Dorim să începem activitatea de finanțare a ucenicilor de la locul de muncă și să aducem pe piața muncii aproximativ 5.000 de tineri NEETs. În plus, am vrea să activăm și persoanele apte de lucru din familiile beneficiare de venitul minim garantat”, a declarat la acea vreme Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț.
S-a întocmit Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018
La nivel de țară, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a pregătit Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018, care urmăreşte aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul ocupării forţei de muncă. Scopul general al Programului este promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, prin asigurarea acompaniamentului social personalizat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, în baza unui contract de solidaritate și stimularea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială. Prin tânăr cu risc de marginalizare socială se înțelege persoana cu vârsta cuprinsă între 16- 26 de ani, care este șomer și se încadrează în una din următoarele categorii: a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; b) are dizabilităţi c) nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea; d) are copii în întreţinere; e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; f) este victimă a traficului de persoane. Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială pentru anul 2018 a fost fundamentat pe baza propunerilor agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în urma analizei la nivel local a situaţiei privind piaţa muncii şi a posibilităţilor de absorbţie a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale şi sociale. Obiectivele propuse se pot atinge prin acţiuni de identificare a angajatorilor de inserţie, informarea angajatorilor cu privire la facilităţile acordate prin lege în cazul încadrării tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, informarea tinerilor aflaţi în unităţi de ocrotire socială despre serviciile oferite conform legii, precum şi oportunităţile de angajare a acestora după părăsirea sistemului de protecţie a copilului. Pentru realizarea indicatorilor prevăzuţi în Programul naţional de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare socială se va acţiona, pentru facilitarea accesului la un loc de muncă a tinerilor confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, în principal, prin următoarele măsuri: asigurarea de servicii de mediere în conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată, precum şi organizarea de burse ale locurilor de muncă speciale, după caz; oferirea de servicii de consiliere profesională constând în furnizarea de informaţii cu privire la piaţa muncii (locuri de muncă vacante, domenii, meserii), informaţii privind drepturile şi obligaţiile salariaţilor, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă, prezentarea posibilităţilor de participare la cursuri de formare profesională, inclusiv prin profilare care asigură încadrarea într-un nivel de ocupabilitate, conform legii, respectiv subvenţionarea angajatorilor de inserţie pentru încadrarea tinerilor aflaţi în dificultate şi confruntaţi cu riscul excluderii profesionale prin acordarea lunara a unei sume egale cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la data legii, în cazul în care, la expirarea contractului de solidaritate, angajatorii de inserţie menţin raporturile de muncă cu tinerii, pe o perioadă nu mai mare de 2 ani, ne relatează ziarulceahlaul.ro

Check Also

SERVICE AUTO MAIO TRUCK VANATORI – NEAMT